Har du styr på det juridiske, når håndværkerne kommer på besøg?

Få styr på det juridiske – du få udformet en præcis kontrakt over arbejdet

Selvom det langt fra sker for alle, så oplever nogle mennesker at de bliver snydt eller får udført sjusket håndværkerarbejde derhjemme. Har man ikke en klar kontrakt, kan det efterfølgende blive svært at føre en sag. Derfor er det en god idé at sikre sig lidt advokathjælp til at udforme en fornuftig kontrakt.

Få en kontrakt udformet inden arbejdet starter

For at være helt sikker på, at der ikke er nogen misforståelser mellem dig og håndværkerne, bør du få udformet en præcis kontrakt over arbejdet. Her skal der stå en klar og tydelig aftale over, hvad arbejdet indebærer. Hvis arbejdet ikke lever op til aftalen, vil du stå langt stærkere, hvis du har en kontrakt. Her kan du få Ageras revisor og advokat til at hjælpe med at udforme kontrakten, så du er sikker på at være dækket. Det er ofte også i håndværkernes interesse, da de heller ikke ønsker søgsmål.

En indboforsikring kan dækker til dels retshjælpsomkostningerne

Hvis du har en indboforsikring, vil du også være dækket for retshjælp. Du skal først betale din selvrisiko, men derefter dækker din forsikring for omkostningerne. Det betyder at du kan få retshjælpen næsten helt gratis, og det er værd at tage med. Du kan godt forsøge at udforme kontrakten selv, men en advokat vil have bedre erfaring, og vil derfor også sørge for at alt det nødvendige, er inkluderet i kontrakten.

Hvis regningen er højere end aftalt

Ikke alle håndværkere er ærlige og nogen af dem vil måske aflevere end højere regning, end hvad I har aftalt. Her kan du også få brug for revisorhjælp. En revisor vil kunne kigge igennem regningen og vurdere om tallene stemmer overens.

Hjælp til at gennemgå entreprisekontrakter

Mange entreprenører udleverer deres egne entreprisekontrakter, når de skal udføre arbejde. Disse kontrakter er ofte indrettet til at beskytte entreprenøren bedst muligt og derfor bør privatpersoner selv få den gennemgået af egen advokat. Din advokat vil kunne fortælle dig om du er beskyttet ordentligt, så du ikke ender i en retssag. Det er også i disse kontrakter at du bør få indskrevet ret til dagbod og et beløb til dette. Det er den daglige erstatning du får, hvis arbejdet ikke er færdigt til aftalt tid. Sidstnævnte skal naturligvis også være indskrevet i kontrakten. Det giver dig en bedre sikring til at dække de ekstra udgifter, du måtte have.

Leave a Comment